Καλωσορίσατε στη Βουλγαρική Γλώσσα.

Η «γειτονιά» μας, τα Βαλκάνια.

 

Γιατί πρέπει να μάθω Βουλγαρικά;

Όπως είναι γνωστό στην «γειτονιά» μας, τα Βαλκάνια, η σχέσεις των διαφόρων λαών είχαν πολλές διακυμάνσεις και περιόδους έντασης. Ωστόσο, στον Βαλκανικό χώρο απαντώνται άφθονες κοινές πολιτιστικές παραδόσεις και νοοτροπίες, και ως επί το πλείστον η αλληλεπίδραση μεταξύ των πληθυσμών υπήρξε και παραμένει γόνιμη. Ακόμη περισσότερο, στην επονομαζόμενη σήμερα εποχή της παγκοσμιοποίησης που η διαπολιτισμική Κινητικότητα είναι εντονότατη και απαλλαγμένη από πολλά προσκόμματα του παρελθόντος, η σύσφιξη των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών λαών αποτελεί ισχυρότατο μοχλό για κάθε είδους ανάπτυξη και δημιουργικότητα. Εδώ ακριβώς προβάλει η αναγκαιότητα της γλώσσας ως του μοναδικού διαύλου επικοινωνίας και συνεννόησης.Ας αρχίσουμε λοιπόν μια πρώτη γνωριμία με την Βουλγαρική γλώσσα που μιλούν τα περίπου δέκα εκατομμύρια των βορείων γειτόνων μας.

 

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τη γλώσσα

Το παλιότερο γραπτό μνημείο των σλαβικών γλωσσών συναντάτε στην Βουλγαρική. Η βουλγαρική γλωσσά ανήκει στην ομάδα νοτιοσλαβικών γλωσσών, στην οποία περιλαμβάνονται ακόμη, η Σερβική, η Κροατική, η Σλοβενική και τα ιδιώματα που ομιλούνται στην Βοσνία και τα Σκόπια. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε την στενή συγγένεια των Βουλγαρικών με την Ρωσική γλωσσά, η οποία αντλεί την σχέση της από την αρχαία Βουλγαρική που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη συγκρότηση γραπτού λογού ανάμεσα στους σλαβικούς λαούς. Αυτό ιστορικά τεκμηριώνεται από την δοκιμή παρουσία των αρχαίων Βουλγαρικών ως μήτρας των πρώτων γραπτών μνημείων της σλαβικής εκκλησιαστικής γραμματείας. Το αλφάβητο που χρησιμοποιείται σήμερα στην Βουλγαρία ονομάζεται Κυριλλικό ή Κύριλλιτσα. Το δημιούργησαν οι μαθητές των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου (λογιών από την Θεσσαλονίκη) στην Βουλγαρία μετά το 886 μ.Χ. Οι δημιουργοί της γραφής χρησιμοποίησαν ως βάση την μεγαλογράμματη ελληνική γραφή.

 

Δομή και μορφολογία της γλώσσας

Στην σύγχρονη Βουλγαρική τα ουσιαστικά δεν κλείνονται και οι συντακτικές σχέσεις εκφράζονται μονό με προθέσεις (αυτό πρακτικά ερμηνεύεται ότι τα ουσιαστικά δεν έχουν πτώσεις). Όπως στα Ελληνικά, τα ουσιαστικά στα Βουλγαρικά έχουν τρία γένη και δυο αριθμούς, το ίδιο αφορά και τα επίθετα. Τα επίθετα συμφωνούν με τα ουσιαστικά, τα οποία προσδιορίζουν. Μια πολύ σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα Ελληνικά είναι ότι το άρθρο αποτελεί την τελευταία συλλαβή του αρθροποιημένου ουσιαστικού ή επιθέτου. Επίσης, τα κύρια ονόματα δεν παίρνουν άρθρο. Η Βουλγαρική γλωσσά έχει εννέα χρόνους και το ρήμα διαμορφώνει δυο τύπους για κάθε ρηματικό χρόνο – μη συντελικό και συντελικό. Τέλος, η σύγχρονη βουλγαρική γλωσσά δεν έχει απαρέμφατο. Τα Βουλγαρικά έχουν ελεύθερο δυναμικό τονισμό, όπως και τα Ελληνικά, αλλά δεν σημειώνεται στην γραπτή γλώσσα. Όσον αφορά την φωνητική είναι λίγο ιδιότυπη και άγνωστη για το ελληνικό αφτί. Εδώ υπάρχουν φθόγγοι που λείπουν παντελώς από τα Ελληνικά μα και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η δυσκολίες εντοπίζονται στην άρθρωση των συριστικών φθόγγων αλλά μονό στα αρχικά στάδια της εκμάθηση της γλώσσας.


  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Βουλγαρικής Γλώσσας

  A1 A2 B1 B2
One2One Course 40 Ώρες 40 Ώρες 60 Ώρες 80 Ώρες
Τμήμα 4 Ατόμων min 60 Ώρες 60 Ώρες 80 Ώρες 100 Ώρες

 

Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα για 2 ώρες (4 ώρες/εβδομάδα). Έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα.