Το Lord Byron School of Languages έχει δημιουργήσει ειδικά εντατικά τμήματα για επαγγελματίες-εργαζόμενους που συνεργάζονται με χώρες του εξωτερικού και επιθυμούν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας  με σκοπό την καθημερινή επικοινωνία. Τα τμήματα αφορούν όλες τις γλώσσες και όλα τα επίπεδα.

Η διδακτέα ύλη δημιουργείται ύστερα από μελέτη και ανάλυση των αναγκών του κάθε επιχειρηματία-εργαζομένου. Ο κάθε επιχειρηματίας-εργαζόμενος καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αναγκών (Needs Analysis) και στη συνέχεια εμείς σχεδιάζουμε το μάθημα με σκοπό να καλύψουμε τις ανάγκες του, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Tailor Made Course).

Με  την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών παρέχουμε Βεβαίωση Παρακολούθησης (Certificate of Attendance) για γενική χρήση, καθώς επίσης - και για όσους το επιθυμούν - το European Language Portfolio (ELP) με ελάχιστη χρέωση.