Το Lord Byron School of Languages έχει αναγνωριστεί για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Κοινότητα με αποτέλεσμα να συνεργάζεται με εξεταστικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια καθώς και με φορείς που προωθούν την προσληψιμότητα (employability).

Συνεργασίες :

Ιδρυτικό Μέλος

  • Α.Π.Θ. Χημικό Τμήμα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Εξωτερικός συνεργάτης - εξετάσεις TESPIS

Equal partner - Blended Learning in teaching ESP (πλατφόρμα ΑΠΘ)

Εξωτερικός συνεργάτης και συνδιοργανωτής ενημερωτικών ημερίδων

Επίσημος εκπρόσωπος στη Βόρειο Ελλάδα

Επίσημος εκπρόσωπος στη Βόρειο Ελλάδα

Επίσημος εκπρόσωπος στη Βόρειο Ελλάδα

Εκπαιδευτικός φορέας ξένων γλωσσών σε υποψηφίους που επιθυμούν την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε εταιρείες του εξωτερικού

Εκπαιδευτικός φορέας του προγράμματος E-GNOSIS

Εκπαιδευτικός φορέας του προγράμματος E-GNOSIS

Αποκλειστική επιμέλεια μεταφράσεων στις εκδόσεις του περιοδικού στα Ρώσικα και τα Αγγλικά

Εύρεση και εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση εταιρειών