Τα Ολλανδικά → (ολλανδικά: Nederlands) ανήκουν στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, στην υποομάδα των γερμανικών γλωσσών. Από τα Ολλανδικά εξελίχθηκαν τα Αφρικάανς. Σήμερα, είναι μητρική γλώσσα περίπου 22 εκατομμυρίων κατοίκων. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνει την 7η θέση στη σειρά κατοίκων που την ομιλούν ως μητρική γλώσσα. Ομιλείται βασικά στην Ολλανδία, το Βέλγιο (στο φλαμανδικό τμήμα της χώρας) και στο Σουρινάμ. Και στην Αρούμπα, τις Ολλανδικές Αντίλλες (τμήματα και τα δύο του Βασιλείου της Ολλανδίας και το Γαλλικό Βέστχουκ (ολλανδικά: Franse Westhoek, γαλλικά: Westhoek français) ομιλούνται τα ολλανδικά. Το τελευταίο αποτελεί τμήμα της Γαλλίας και αποκαλείται μερικές φορές “Γαλλική Φλάνδρα”. Αναφέρεται δε στην περιοχή πέριξ της Δουνκέρκης. Σε λίγες περιοχές της Γερμανίας, κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία, ομιλούνται και διδάσκονται επίσης τα ολλανδικά. Στη Νότια Αφρική και στην Ινδονησία (παλιά αποικία της Ολλανδίας), τα Ολλανδικά χρησιμοποιούνται ως γλώσσα-πηγή για τη δημιουργία λέξεων. Το 2005, η Ολλανδική γλώσσα διδασκόταν σε περίπου 40 χώρες, σε 220 πανεπιστήμια.

Τα Ολλανδικά είναι μία δυτικογερμανική γλώσσα. Γεννήθηκε από τα Κάτω Γερμανικά, τα οποία μιλιούνταν και μιλιούνται ακόμη στην Βόρεια Γερμανία.
Αρχικά και κυρίως η Ολλανδική γλώσσα μιλιέται στην Ολλανδία, στην Φλάνδρα στα βόρεια του Βελγίου καθώς και σε περιοχές που συνορεύουν με την Γερμανία και την Γαλλία. Τα Ολλανδικά άρχισαν να διαχωρίζονται από τα Κάτω Γερμανικά τον 17ο αιώνα, όταν η Ολλανδία έγινε αυτόνομο και στη συνέχεια ισχυρό κράτος. Επίσης πολλές λέξεις προέρχονται από τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Συνεπώς τα Ολλανδικά μοιάζουν πάρα πολύ με τα Γερμανικά, σε μικρότερό βαθμό με τα Αγγλικά, ενώ με τα Κάτω Γερμανικά είναι σχεδόν ίδια.
Τα ολλανδικά είναι η μητρική γλώσσα περίπου 6 εκατομμυρίων Βέλγων Φλαμανδών.

 

Πτυχία Ολλανδικών

Ένας υποψήφιος μπορεί κάθε χρόνο στις αρχές Μαΐου να συμμετάσχει στο CNaVT-examen. Ο εξεταστής (συνήθως ο καθηγητής Ολλανδικών) στην ίδια την ξένη χώρα πραγματοποιεί την εξέταση. Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει την εγγραφή μέσω του εξεταστή, ο οποίος στέλνει τις φόρμες εγγραφής πριν τις 20 Μαρτίου στη γραμματεία του CnaVT. Όταν ο υποψήφιος μαθαίνει μέσω άλλου τρόπου ολλανδικά, μπορεί αυτός/αυτή να κάνει την εγγραφή σε ένα ίδρυμα της δικής του περιοχής. Η ενδεικτική τιμή για την συμμετοχή είναι 75 ευρώ.

 

Πιστοποιητικό της Ολλανδικής ως ξένης γλώσσας

 

  • CNaVT και ΚΕΠΑ

Το CnaVT έχει συσχετίσει τις εξετάσεις του με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για ξένες γλώσσες (ΚΕΠΑ, ή Common European Framework of Reference – CEFR). Το ΚΕΠΑ έχει 6 επίπεδα γλωσσικής επάρκειας, από το Α1 μέχρι και το C2.

 

  • CNaVT και ALTE

Το ALTE (Association of Language Testers in Europe) είναι μια συνεργασία μεταξύ των εξεταστικών ιδρυμάτων των ευρωπαϊκών γλωσσών (όπως το Cambridge Assessment, WBT και Alliance Française). Το CNaVT είναι από το 1996 μέλος του ALTE και ανταλλάσσει τεχνογνωσία με άλλες χώρες και άλλες περιοχές. Τα μέλη του ALTE προσπαθούν να παρέχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των εξετάσεων που προσφέρουν.

 

www.alte.org
Association of Language Testers in Europe
Katholieke Universiteit Leuven
Nederlandse Taalunie


Γλωσσικά επίπεδα

  • PTIT: A2

  • PMT: B1

  • PPT/PTHO: B2

  • PAT: C1/C2

 

Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid – PTIT 

Voor mensen die zich als toerist in het Nederlands willen redden. Ook voor mensen die contact willen onderhouden met Nederlandstalige familie en vrienden of die een gesprek willen voeren met Nederlandstalige toeristen in hun eigen land.

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid – PMT

Voor mensen die interesse hebben in de Nederlandse taal en cultuur of voor mensen die voor langere tijd in Nederland of België willen wonen.

Profiel Professionele Taalvaardigheid – PPT

Voor mensen die het Nederlands nodig hebben in een administratief of dienstverlenend beroep (bijvoorbeeld als secretaresse of bankmedewerker).

Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs – PTHO

Voor mensen die willen gaan studeren aan een Nederlandstalige hogeschool of universiteit.

Profiel Academische Taalvaardigheid – PAT

Voor mensen die aan het einde van een opleiding Nederlands als Vreemde Taal staan of willen gaan werken als docent Nederlands als Vreemde Taal. Het is ook voor mensen die een academische functie willen uitoefenen, bijvoorbeeld.