Τμήματα επιπέδου B2 Cambridge/Michigan που οδηγούν στις εξετάσεις του ECCE (Michigan University) και του FCE (University of Cambridge)

 

 

 

Γιατί να επιλέξω ECCE ή FCE?


Γενικές πληροφορίες προγραμμάτων

Τα τμήματα επιπέδου Β2 που οδηγούν στις εξετάσεις του ECCE ή του FCE διαρκούν ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος. Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής μας θα μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητας του. Θα μπορεί να συνδιαλεχθεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Θα μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

 

Απευθύνεται σε

Σπουδαστές άνω των 16 ετών, φοιτητές, ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες με γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1,οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο παγκοσμίως πτυχίο επιπέδου εργασίας.

 

  • Πληροφορίες για τα προγράμματα

Τμήματα

Τμήμα

Άτομα

8-10

Διάρκεια

8 μήνες

Ώρες/Εβδομάδα

6 ώρες + 2 ώρες κάθε Σάββατο practice tests

Έναρξη

Οκτώβριο

Λήξη

Ολοκλήρωση Εξετάσεων

 

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης του τμήματος : 8 εγγεγραμμένοι σπουδαστές.
Σε περίπτωση που οι σπουδαστές είναι λιγότεροι θα πραγματοποιηθεί αλλαγή των συνολικών ωρών ή αύξηση των διδάκτρων ή συγχώνευση των 2 τμημάτων.

 

Προοπτικές

  • Συμμετοχή στις εξετάσεις ECCE ή/και FCE.