Τμήματα επιπέδου C1-C2 Cambridge/Michigan που οδηγούν στις εξετάσεις του ECPE (Michigan University) και του CPE (University of Cambridge)

 

Γιατί να επιλέξω ECPE ή CPE?

Για να μπορώ να χρησιμοποιώ τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.


Γενικές πληροφορίες προγραμμάτων

Τα τμήματα επιπέδου C1-C2 που οδηγούν στις εξετάσεις του ECPE ή του CPE διαρκούν ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος. Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής μας θα μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Θα μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Θα μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

 

Απευθύνεται σε

Σπουδαστές άνω των 16 ετών, φοιτητές, ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες με γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2,οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν αναγνωρισμένο παγκοσμίως πτυχίο και να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα με ακρίβεια και μεγάλη άνεση.

 

  • Πληροφορίες για τα προγράμματα

Τμήματα

Άτομα

8-10

Διάρκεια

8 μήνες

Ώρες/Εβδομάδα

6 ώρες + 2 ώρες κάθε Σάββατο practice tests

Έναρξη

Οκτώβριο

Λήξη

Ολοκλήρωση Εξετάσεων

 

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης του τμήματος : 8 εγγεγραμμένοι σπουδαστές.
Σε περίπτωση που οι σπουδαστές είναι λιγότεροι θα πραγματοποιηθεί αλλαγή των συνολικών ωρών ή αύξηση των διδάκτρων ή συγχώνευση των 2 τμημάτων.

 

Προοπτικές

  • Απόκτηση πτυχίου ECPE ή/και CPE με διεθνές κύρος.

  • Απόκτηση Επάρκειας και Άδειας Διδασκαλίας από το Υπουργείο Παιδείας.