Γιατί να μάθω Αγγλικά;


Η αγγλική γλώσσα  είναι γλώσσα της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και ειδικότερα του δυτικού γερμανικού υποκλάδου του γερμανικού κλάδου. Συγκεκριμένα αποτελεί μέλος της αγγλικής υποομάδας της αγγλοφριζικής ομάδας. Η αγγλική γλώσσα έλκει την καταγωγή της από την Αγγλία και είναι η μητρική γλώσσα της πλειονότητας των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Αγγλόφωνης Καραϊβικής. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως δεύτερη ή επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, κυρίως σε όσες αποτελούν μέλη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, καθώς και σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, η οποία μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια linguafranca , κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου . Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

 

Γενικές πληροφορίες προγραμμάτων

Τα εντατικά τμήματα γενικών Αγγλικών καλύπτουν τα 3 πρώτα επίπεδα, Α1, Α2 και Β1. Στο τέλος των μαθημάτων ο σπουδαστής μας θα μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, στην διάρκεια ενός ταξιδιού κτλ. Επίσης, θα μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά, θα μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.

 

Απευθύνεται σε

Σπουδαστές άνω των 16 ετών, φοιτητές, ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες με μηδενικές ή λίγες γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας οι οποίοι επιθυμούν να επικοινωνούν με άνεση στην Αγγλική γλώσσα.

 

  • Πληροφορίες για τα προγράμματα

Τμήματα

1ο Τμήμα

2ο Τμήμα

3ο Τμήμα

Άτομα

8-10

8-10

8-10

Διάρκεια

5 μήνες

6 μήνες

4 μήνες

Ώρες/Εβδομάδα

5 ώρες

4 ώρες

6 ώρες

Συνολικές Ώρες

90

90

90

 

Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης του τμήματος : 8 εγγεγραμμένοι σπουδαστές.
Σε περίπτωση που οι σπουδαστές είναι λιγότεροι, αλλαγή των συνολικών ωρών ή αύξηση των διδάκτρων.

 

Προοπτικές 

  • Συμμετοχή σε εξετάσεις , αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ, για το επίπεδο Β1.

  • Συμμετοχή σε τμήμα 2μηνης διάρκειας για την απόκτηση πιστοποίησης επιπέδου Β2 των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ εξετάσεων ΤΙΕ ή ΤΟΕΙC.