Το Lord Byron School of Languages συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ευρώπη μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η συμβολή του στην καθιέρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου (Commom European FrameworkC.E.F.) στην Ελλάδα, στην δημιουργία της ελληνικής έκδοσης του Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου Γλωσσών (European Language PortfolioE.L.P.), στην δημιουργία προγράμματος One2One – ποιότητα στα ιδιαίτερα μαθήματα με Ευρωπαϊκά πρότυπα ήταν καταλυτική. Η επιλογή και η συμμετοχή του στις εξετάσεις TESPIS (Testing English for Specific Purposes in Sciences) και στο EcampusChem σε συνεργασία με το Χημικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε ακόμα μία φορά την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Η προσφορά μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση συνεχίζεται με το πρόγραμμα «Key Activity 2 Languages» ως equalpartner του Α.Π.Θ. καθώς και με δημιουργία προγραμμάτων Blended Learning in Teaching English for Specific Purposes (ESP) σε συνεργασία με το Α.Π.Θ.

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Common European Framework (C.E.F.)