Γιατί να μάθω Γαλλικά;


Η γαλλική γλώσσα είναι η τρίτη από τις Ρομανικές γλώσσες από άποψη αριθμού ομιλητών ως μητρική γλώσσα, μετά την ισπανική γλώσσα και την πορτογαλική γλώσσα αλλά η μόνη με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους και η μόνη με 600 περίπου εκατομμύρια ομιλητές ως μητρική, πρώτη ή δεύτερη γλώσσα. Το 2006 ήταν η 4η ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο με 520 εκατομμύρια ομιλητές. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την καθημερινή φρενήρη πληθυσμιακή αύξηση των αφρικανικών χωρών. Το 1999 τα Γαλλικά ήταν η 11η πλέον ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο.Στην Ευρώπη ομιλείται από 72 εκατομμύρια γαλλόφωνους ως μητρική γλώσσα (Γαλλία 65 εκ., Βέλγιο 4,5 εκ. Ελβετία 1,5 εκ). Εκτός Ευρώπης ομιλείται από 10 εκατομμύρια στον Καναδά, 8 στην Αϊτή μαζί με τη γαλλική κρεόλ και από 160 έως 500 εκατομμύρια ομιλητές που τη χρησιμοποιούν ως δεύτερη γλώσσα αλλά και πρώτη όπως μεταξύ άλλων στο Βελγικό Κογκό, στην Ακτή Ελεφαντοστού και στο Καμερούν. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (στον ΟΗΕ είναι επίσημη γλώσσα μαζί με την Αγγλική, την Ισπανική, την Ρωσική, την Κινεζική και την Αραβική) και η μόνη επίσημη γλώσσα για την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση). Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο τα Γαλλικά (και τα Αγγλικά) θεωρούντο διεθνής γλώσσα, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η διπλωματία, lingua franca στο εμπόριο, στη ναυτιλία και στις μεταφορές. Σήμερα παραμένουν μαζί με τα αγγλικά και τα ισπανικά ως ισχυρή γλώσσα στη διπλωματία. Η Ελλάδα ανήκει στην Παγκόσμια Οργάνωση Γαλλοφωνίας (OIF). 57 χώρες κράτη και επαρχίες έχουν τη γαλλική ως επίσημη γλώσσα και εκεί η γαλλική μειονότητα είναι πολύ ισχυρή. Τα Γαλλικά είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα Αγγλικά.


Διπλώματα στη γαλλική γλώσσα

 

Τα διπλώματα χωρίζονται σε τρία επίπεδα:

  • Bασικό επίπεδο (A1-Α2) σχετικά με την καθημερινή ζωή

  • Mεσαίο επίπεδο (B1-B2) που αναφέρεται στις κοινωνικές συναλλαγές

  • Προχωρημένο (C1-C2) που αποτελεί διαβατήριο για πανεπιστημιακές σπουδές


Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα που προσφέρονται στη γαλλική γλώσσα από διάφορους φορείς καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα των Γλωσσών:

Περιγραφή γνώσεων & ικανοτήτων Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (IFA) Πανεπιστήμιο της Σορβόνης Κ.Π.Γ.-Υπουργείο Παιδείας
Πρόσβαση στα Γαλλόφωνα Πανεπιστήμια C2 DALF C2 Sorbone II – C2 Επίπεδο Γ2
C1 DALF C1 Sorbone I – C1 Επίπεδο Γ1
Κοινωνικά Θέματα Τύπος Β2 DELF B2 Sorbone – B2 Επίπεδο Β2
Β1 DELF B1   Επίπεδο Β1
Καθημερινή Ζωή Α2 DELF Α2   Επίπεδο Α2
A1 DELF A1   Επίπεδο A1

 Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων (Ε.Π.Π.Ε) για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ) στοχεύει στην πιστοποίηση της γαλλικής γλώσσας, εξυπηρετώντας έτσι κοινωνικές ανάγκες στον ελλαδικό χώρο αλλά και εκτός αυτού. Το Ε.Π.Π.Ε προσδιορίζει και περιγράφει έξι επίπεδα γνώσης, υιοθετώντας την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (2001).


  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γαλλικής Γλώσσας

  Α1 Α2 Β1 Β2 C1 C2
One2One 40 Ώρες 40 Ώρες 80 Ώρες 80 Ώρες 80 Ώρες 80 Ώρες
Τμήμα 4 Aτόμων min. 55 Ώρες 55 Ώρες 110 Ώρες 110 Ώρες 110 Ώρες 110 Ώρες

Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα για 2 ώρες (4 ώρες/εβδομάδα). Έναρξη τμημάτων κάθε μήνα.