Το GMAT είναι το τεστ που χρησιμοποιούν οι σχολές Business, Management και Finance για να επιλέξουν φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα Business, Finance και Management.

 

Η εξέταση γίνεται μόνο μέσω υπολογιστή μετά από προγραμματισμένο προσωπικό ραντεβού και διαρκεί 3,5 ώρες. Εξετάσεις γίνονται σχεδόν κάθε μέρα ανάλογα με το εξεταστικό κέντρο. Η εξέταση περιλαμβάνει ένα θέμα έκθεσης, και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα κατανόησης γραπτού λόγου, μαθηματικών και λογικών προβλημάτων (Analytical Writing, Integrated Reasoning section, Quantitative & Verbal section). Η κλίμακα βαθμολογία κυμαίνεται από 200 εως 800 και η κάθε ενότητα βαθμολογείται ξεχωριστά από 0 εως 60. Ο υπολογισμός δεν είναι απλός αλλά λαμβάνεται υπόψη εκτός του συνόλου των σωστών απαντήσεων ανά ενότητα και ο βαθμός δυσκολίας κάθε ερώτησης. Ανεπίσημα τα αποτελέσματα τα μαθαίνετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τεστ (εκτός από τα αποτελέσματα στα Analytical Writing και Integrated Reasoning sections) ενώ τα επίσημα στέλνονται σε σας και στα πανεπιστήμια της επιλογής σας μετά από περίπου 20 ημέρες.

Ο σπουδαστής που θέλει να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του GMAT συμπληρώνει το placement test και ανάλογα με την επίδοσή του και το βαθμό του θέλει να επιτύχει ακολουθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών.


  • Μαθήματα GMAT

Επιθυμητό Αποτέλεσμα General English Pre-GMAT GMAT GMAT*
Απαιτητό επίπεδο γλωσσομάθειας CEF B1 CEF B2 CEF B2 or CEF C1 CEF C1 or CEF C2
Προτεινόμενη Ελάχιστη Διάρκεια 12 Εβδομάδες 6 Εβδομάδες 6 Εβδομάδες 5 Εβδομάδες
Ώρες Διδασκαλίας 50 Ώρες 30 Ώρες 30 Ώρες 20 Ώρες

Μπορεί να σχηματιστεί τμήμα 2 ή 3 ατόμων (με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται τα ίδια κριτήρια).Image CAPTCHA