Οι εξετάσεις GRE χρησιμοποιούνται από προγράμματα αποφοίτων και υποτροφιών για την αξιολόγηση των σπουδαστών. Οι εξετάσεις αυτές, μετρούν την ικανότητα σε 8 συγκεκριμένες ενότητες και απευθύνονται σε σπουδαστές που έχουν εξειδίκευση σε:

 

  • Βιοχημεία

  • Ατομική και Μοριακή Βιολογία

  • Βιολογία

  • Χημεία

  • Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  • Αγγλική Λογοτεχνία

  • Μαθηματικά

  • Φυσική

  • Ψυχολογία


Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και περιλαμβάνει 3 ενότητες με δύο θέματα έκθεσης και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα λεξιλογίου, κατανόησης γραπτού λόγου και ποσοτικών προβλημάτων (Analytical Writing section, Quantitative section, Verbal section) ενώ η βαθμολογική κλίμακα είναι από 130-170. Η εξέταση διαρκεί περίπου 4 ώρες και τα αποτελέσματα τα μαθαίνετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης ανεπίσημα ενώ τα επίσημα αποτελέσματα σας στέλνονται μέσα 10- 15 ημέρες.
Ο σπουδαστής που θέλει να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του GRE συμπληρώνει το placement test και ανάλογα με την επίδοσή του και το βαθμό του θέλει να επιτύχει ακολουθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών.


  • Μαθήματα GRE

Επιθυμητό Αποτέλεσμα General English Pre-GRE GRE GRE*
Απαιτητό επίπεδο γλωσσομάθειας CEF B1 CEF B2 CEF B2 or CEF C1 CEF C1 or CEF C2
Προτεινόμενη Ελάχιστη Διάρκεια 12 Εβδομάδες 6 Εβδομάδες 6 Εβδομάδες 5 Εβδομάδες
Ώρες Διδασκαλίας 50 Ώρες 30 Ώρες 30 Ώρες 20 Ώρες
Ώρες Eξάσκησης 25 Ώρες 18 Ώρες 18 Ώρες 18 Ώρες
Συνολικές Ώρες 75 Ώρες 48 Ώρες 48 Ώρες 48 Ώρες

Μπορεί να σχηματιστεί τμήμα 2 ή 3 ατόμων (με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται τα ίδια κριτήρια).Image CAPTCHA