Το IELTS είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε χώρες όπου η Αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα επικοινωνίας. Το IELTS αναγνωρίζεται και γίνεται αποδεκτό σε περισσότερους από 6.000 οργανισμούς και εκπαιδευτικές σχολές παγκοσμίως σε διάφορους τομείς.

 

Το IELTS αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Γίνεται δεκτό από εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη, στην Αυστραλία και σε 3.000 πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες ως απόδειξη των απαιτούμενων γλωσσικών δεξιοτήτων. Πολλοί άλλοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τη βαθμολογία στην εξέταση IELTS για ποικίλους σκοπούς, όπως η μετανάστευση, η πρόσληψη προσωπικού, η εγγραφή σε μητρώο επαγγελματιών και η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και μεταπτυχιακών.

Στην Ελλάδα, το IELTS αναγνωρίζεται ως έγκυρο και αξιόπιστο αποδεικτικό γνώσης των Αγγλικών από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα και τους κρατικού φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ.

Οι εξετάσεις του IELTS πραγματοποιούνται 2 φορές το μήνα, όλο το χρόνο, και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 13 ημέρες. Οι εξετάσεις αποτελούνται από 4 ενότητες (Reading, Writing, Listening, Speaking) οι οποίες βαθμολογούνται η κάθε μία χωριστά αλλά παρέχεται και Συνολική Βαθμολογία. Η Βαθμολογική Κλίμακα κυμαίνεται από 1 (Μη Χρήστης) μέχρι 9 (Απόλυτα Ικανός Χρήστης – C2).

Ο σπουδαστής που θέλει να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις του IELTS συμπληρώνει το δωρεάν placement test και ανάλογα με την επίδοσή του, το βαθμό που θέλει να επιτύχει και τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του ακολουθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών.


  • Μαθήματα IELTS

Επιθυμητό Αποτέλεσμα

IELTS 6.50+

Competent user

IELTS 7.00+

Good user

IELTS 8.00+

Very good user

Απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας CEF B2 CEF B2 or CEF C1 CEF C1 or CEF C2
Προτεινόμενη Ελάχιστη Διάρκεια 12 Εβδομάδες 10 Εβδομάδες 8 Εβδομάδες
Βαθμός Placement Test 60-69% 70-79% 80+%
Ώρες Διδασκαλίας 44 Ώρες 36 Ώρες 32 Ώρες
Ώρες Eξάσκησης

9 Ώρες Mock

8 Ώρες Practice Tests

9 Ώρες Mock

6 Ώρες Practice Tests

9 Ώρες Mock

6 Ώρες Practice Tests

Συνολικές Ώρες 61 Ώρες 51 Ώρες 47 Ώρες

*Μπορεί να σχηματιστεί τμήμα 2 ή 3 ατόμων (με την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι είναι στο ίδιο επίπεδο).

 

Δείτε ΕΔΩ τις Ημερομηνίες των Εξετάσεων, τα Εξέταστρα
και τα Εξεταστικά Κέντρα.

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ TOEFL - GRE - GMAT ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕ ΑΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ...

 Image CAPTCHA