Γιατί να μάθω Ιταλικά;


Η Ιταλική Γλώσσα είναι η γλώσσα της Μουσικής και της Τέχνης γενικότερα, του Πολιτισμού, της Αρχιτεκτονικής, της Μόδας. Επίσης είναι η χώρα με την μεγάλη Παράδοση στα Πανεπιστήμια (το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης, το Alma Mater Studiorum A.D. 1088 - Università di Bologna ιδρύθηκε το 1088 μ.Χ. στην Μπολόνια) ειδικά αν θέλεις να ξεκινήσεις ή να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην Οικονομία, στην Ιατρική, στην Αρχιτεκτονική, στη Μόδα και στις Καλές Τέχνες ή και αν θέλεις απλώς να ζήσεις την εμπειρία των προγραμμάτων Erasmus σε όλα τα Ιταλικά Πανεπιστήμια.


Ποιοι εξεταστικοί φορείς υπάρχουν για την πιστοποίηση της γνώσης της Ιταλικής Γλώσσας;

Υπάρχουν τέσσερις φορείς που πιστοποιούν την γνώση της Ιταλικής Γλώσσας:

  • Το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

  • το Πανεπιστήμιο για ξένους της Περούτζια

  • το Πανεπιστήμιο της Σιένα

  • το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος. Tα πτυχία που χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Περούτζια και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο

 

Επίπεδα Instituto Italiano di Cultura ΚΠγ Perugia Siena
Βασική Γνώση (Α2) Diploma di lingua italiana – livello A2 A2 CELI 1 -
Μέτρια Γνώση (Β1) Diploma di lingua italiana – livello Β1 Β1 CELI 2 CILS 1
Καλή Γνώση (Β2) Diploma di lingua italiana – livello Β2 Β2 CELI 3 CILS 2
Πολύ Καλή Γνώση (C1) Diploma Avanzato di lingua italiana – livello C1 C1 CELI 4 CILS 3
Άριστη Γνώση (C2) Diploma Superiore di lingua e cultura italiana – livello C2 C2 CELI 5 CILS 4

 

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας

Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένης γλώσσας.
Απευθύνεται σε όλους τους ξένους πολίτες, τους Ιταλούς που διαμένουν στο εξωτερικό (απόγονοι Ιταλών μεταναστών) και τους ξένους μετανάστες στην Ιταλία.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών.

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξωτερικό μέσω των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει υπογράψει συμβάσεις με τους ακόλουθους φορείς:

 


Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Πανεπιστήμιο για ξένους της Siena Πανεπιστήμιο Roma Tre Dante Alighieri Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto CILS A1 - PLIDA A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 CILS A2 base.IT PLIDA A2 A2
Soglia CELI 2 CILS Uno ele.IT PLIDA B1 B1
Progresso CELI 3 CILS Due
CILS-EC
int.IT PLIDA B2 B2
Efficacia CELI 4 CILS Tre - PLIDA C1 C1
Padronanza CELI 5
CELI 5 DOC
CILS Quattro
CILS-DIT
IT PLIDA C2 C2

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ιταλικής Γλώσσας

  A2 B1 B2 C1 C2
One 2 One Course 50 Ώρες 60 Ώρες 40 Ώρες 80 Ώρες 80 Ώρες
Τμήμα 4 ατόμων min. 70 Ώρες 80 Ώρες 60 Ώρες 100 Ώρες 100 Ώρες

 

Τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα για 2 ώρες (4 ώρες/εβδομάδα). Έναρξη μαθημάτων κάθε μήνα.