Τα LSP (Languages for Specific Purposes) Courses απευθύνονται σε ενήλικες και καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες του σπουδαστή/επαγγελματία. Τα LSP Courses είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένα αντικείμενα/ορολογίες όπως τουρισμός, οικονομικά, λογιστικά, νομική, ιατρική κ.α. Ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αναγκών (Needs Analysis ) και κατόπιν δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών (One2One program).

Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τμήματος 4 έως 10 ατόμων όταν οι ανάγκες όλων των σπουδαστών συμπίπτουν ή προέρχονται από τον ίδιο εργασιακό χώρο π.χ δικηγόροι.

 

Τα προγράμματά μας : 

 • Arabic

 • General Survival – Business

 • Engineering

 • Tourism

 

 • Bulgarian

 • General Survival – Business

 • Banking

 

 • Dutch

 • General Survival – Business

 • Engineering

 • Legal

 

 • German

 • General Survival – Business

 • Heritage Conservation

 

 • Romanian

 • General Survival – Business

 • Engineering

 

 • Russian

 • General Survival – Business

 • Hotel & Hospitality

 • Real Estate

 • Sales