Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουμε είναι προσανατολισμένες στην ικανοποίηση του σπουδαστή μας και την επίτευξη των στόχων του. Προσπαθούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη του σπουδαστή ώστε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών LORD BYRON να ταυτιστούν με την φράση «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τις Αρχές του Συστήματος Ποιότητας που εφαρμόζουμε και τους Στόχους μας.

Πρωταρχικοί στόχοι μας λοιπόν είναι :

  • Παροχή καινοτόμων, ευέλικτων και ευρηματικών υπηρεσιών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης.

  • Λεπτομερής σχεδιασμός των Εκπαιδευτικών μας Προγραμμάτων, όλων των επιπέδων, μέσα από τον συνεχή έλεγχο και την επιμόρφωση των καθηγητών μας.

  • Συνεργασία, αναγνώριση και αποδοχή των λογικών απαιτήσεων των σπουδαστών μας.

  • Άψογη εξυπηρέτηση με ευγένεια από το Διοικητικό Προσωπικό, ευαισθησία και πραγματικά ανθρώπινη συμπεριφορά από το προσεκτικά επιλεγμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

  • Παροχή όλων των σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και σωστή χρήση αυτών.

  • Απόλυτη συμφωνία των ενημερωτικών φυλλαδίων με την πραγματικότητα.

  • Βέλτιστη αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

  • Τήρηση όλων των νόμιμων προδιαγραφών - απαιτήσεων λειτουργίας που αφορούν στον κλάδο μας.

  • Διατήρηση των ανταγωνιστικών τιμών μας με πίστη στο «VALUE FOR MONEY» δηλαδή «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ».

  • Δημιουργία νέων πιστών φίλων και όχι ενός πελατολογίου.

Υπάρχει απόλυτη δέσμευση, πίστη και αφοσίωση στις Αρχές αυτές και διαθέτουμε τους κατάλληλους κάθε φορά ανθρώπινους και υλικούς πόρους ώστε να διατηρηθεί η άριστη φήμη μας.

Υπάρχουμε για να υπηρετούμε το κοινωνικό σύνολο.

Προσφέρουμε υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινωνικό έργο με την ενεργό συμμετοχή μας στην λύση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των σπουδαστών μας.

Προτείνουμε πάντα λύσεις, έχοντας σαν αρχή το “time is money” δηλαδή, την πλέον άμεση λύση στο ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό πρόβλημα που έχει προκύψει.

Προσπαθούμε συνεχώς, να διατηρούμε το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι στον ανταγωνισμό, το οποίο εκτιμάται ιδιαίτερα από τους σπουδαστές μας.

Ξεχωρίζουμε με την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας και το “value for money”.

Οι εμπειρίες των σπουδαστών μας, δικαιώνουν τις προσπάθειές μας. Η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε στηρίζοντας τους με κάθε τρόπο και όχι απλά ένας ακόμα, μακρινός στόχος.