Προσφορά σε μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου

Αγαπητοί μαθητές
Η συμμετοχή σας στη ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης μαθητικής εφημερίδας που θεσμοθέτησε η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σας δίνει το δικαίωμα να κερδίσετε 250,00 Ευρώ.