Τhe Dutch Factor 2013/2014 – 10 Υποτροφίες Εκμάθησης Ολλανδικών

Η Grecruitment προτίθεται να χορηγήσει 10 υποτροφίες εκμάθησης Ολλανδικών σε τελειόφοιτους φοιτητές ή πρόσφατα αποφοίτους