Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας με Πιστοποίηση για Μέλη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Δωρεάν μαθήματα Αγγλικής γλώσσας σε: ανέργους & μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων