Το TOEFL iBT® (internet-based test) πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων στην Αγγλική υποψηφίων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού, κυρίως προγράμματα που βασίζονται στο Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό σύστημα. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για το TOEFL iBT® στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Η εξέταση γίνεται μόνο μέσω υπολογιστή και αποτελείται από  4 ενότητες (Reading, Writing, Listening, Speaking). Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών εκτός από το Writing και το Speaking. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από το 1 εως το 120. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 2 εβδομάδες από την ημερομηνία της εξέτασης.

Ο σπουδαστής που θέλει να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις  του TOEFL συμπληρώνει το placement test και ανάλογα με την επίδοσή του και το βαθμό που θέλει να επιτύχει ακολουθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών.


  • Μαθήματα TOEFL

Επιθυμητό Αποτέλεσμα General English TOEFL B1/43-62 B2/62-92 TOEFL C1/93-112 TOEFL C2/113-120
Απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας CEF B1 CEF B2 CEF B2 or CEF C1 CEF C1 or CEF C2
Προτεινόμενη Ελάχιστη Διάρκεια 12 Εβδομάδες 6 Εβδομάδες 6 Εβδομάδες 5 Εβδομάδες
Ώρες Διδασκαλίας 50 Ώρες 30 Ώρες 30 Ώρες 20 Ώρες
Ώρες Eξάσκησης 25 Ώρες 18 Ώρες 18 Ώρες 18 Ώρες
Συνολικές Ώρες 75 Ώρες 48 Ώρες 48 Ώρες 48 Ώρες

Μπορεί να σχηματιστεί τμήμα 2 ή 3 ατόμων (με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται τα ίδια κριτήρια).Image CAPTCHA