ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ

Καλωσορίσατε στην Βουλγαρική Γλώσσα

Γιατί πρέπει να μάθω Βουλγαρικά;

Όπως είναι γνωστό στην «γειτονία» μας τα Βαλκάνια, η σχέσεις των διαφόρων λαών είχαν πολλές διακυμάνσεις και περιόδους έντασης. Ωστόσο, στον Βαλκανικό χώρο απαντώνται άφθονες κοινές πολιτιστικές παραδόσεις και νοοτροπίες, και ως επί το πλείστον η αλληλεπίδραση μεταξύ των πληθυσμών υπήρξε και παραμένει γόνιμη. Ακόμη περισσότερο, στην επονομαζόμενη σήμερα εποχή της παγκοσμιοποίησης που η διαπολιτισμική Κινητικότητα είναι εντονότατη και απαλλαγμένη από πολλά προσκόμματα του παρελθόντος, η σύσφιξη των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των Βαλκανικών λαών αποτελεί ισχυρότατο μοχλό για κάθε είδους ανάπτυξη και δημιουργικότητα. Εδώ ακριβώς προβάλει η αναγκαιότητα της γλώσσας ως του μοναδικού διαύλου επικοινωνίας και συνεννόησης.

Ας αρχίσουμε λοιπόν μια πρώτη γνωριμία με την Βουλγαρική γλώσσα που μιλούν τα περίπου δέκα εκατομμύρια των βορείων γειτόνων μας.

Δομή και μορφολογία της γλώσσας.

Το Βουλγαρικό αλφάβητο αποτελείται από 30 γράμματα. Η γραφή μερικών από αυτά ίσως να μην είναι κάτι πολύ οικείο για το ελληνικό μάτι. Ωστόσο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ορθογραφία στα Βουλγαρικά είναι αρκετά απλή , σε σύγκριση με αυτή των Ελληνικών, η γραφή τους είναι ένα πρόβλημα που εύκολα αντιμετωπίζεται. Όσον αφορά την προφορά οι πραγματικές δυσκολίες εντοπίζονται μονό στην άρθρωση κάποιον συριστικών φθόγγων. Κατά τα αλλά, οι δυο γλώσσες μοιράζονται την ιδία αίσθηση και λογική και οι κοινές λέξεις που χρησιμοποιούν είναι άπειρες. Τέλος, ζωντανή απόδειξη είναι οι χιλιάδες των Ελλήνων φοιτητών που με επιτυχία ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Βουλγαρία.

Στην σύγχρονη Βουλγαρική τα ουσιαστικά δεν κλείνονται και οι συντακτικές σχέσεις εκφράζονται μονό με προθέσεις (αυτό πρακτικά ερμηνεύεται ότι τα ουσιαστικά δεν έχουν πτώσεις). Όπως στα Ελληνικά, τα ουσιαστικά στα Βουλγαρικά έχουν τρία γένη και δυο αριθμούς, το ίδιο αφορά και τα επίθετα. Τα επίθετα συμφωνούν με τα ουσιαστικά, τα οποία προσδιορίζουν. Μια πολύ σημαντική διαφορά σε σύγκριση με τα Ελληνικά είναι ότι το άρθρο αποτελεί την τελευταία συλλαβή του αρθροποιημένου  ουσιαστικού ή επιθέτου. Επίσης, τα κύρια ονόματα δεν παίρνουν άρθρο. Η Βουλγαρική γλωσσά έχει εννέα χρόνους και το ρήμα διαμορφώνει δυο τύπους για κάθε ρηματικό χρόνο – μη συντελικό και συντελικό. Τέλος, η σύγχρονη βουλγαρική γλωσσά δεν έχει απαρέμφατο. Τα Βουλγαρικά έχουν ελεύθερο δυναμικό τονισμό, όπως και τα Ελληνικά, αλλά δεν σημειώνεται στην γραπτή γλωσσά. Όσον αφορά την φωνητική είναι λίγο ιδιότυπη και άγνωστη για το ελληνικό αφτί. Εδώ υπάρχουν φθόγγοι που λείπουν παντελώς από τα Ελληνικά μα και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η δυσκολίες εντοπίζονται στην άρθρωση των συριστικών φθόγγων αλλά μονό στα αρχικά στάδια  της εκμάθηση της γλώσσας.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LORD BYRON

Επίπεδο Α1 & Α2- : 8 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος)
Επίπεδο Α2 & Β1 – : 8 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος)
Επίπεδο Β1 & Β2- : 8 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος)

Μαθήματα για επαγγελματίες : 3μηνα ή 4μηνα εξατομικευμένα μαθήματα για καθημερινή επικοινωνία για τους επαγγελματίες.

Καλή επιτυχία στα Βουλγάρικα !