Μεταφράσεις

Το τμήμα μεταφράσεων του Lord Byron School of Languages παρέχει την δυνατότητα μετάφρασης οποιουδήποτε εγγράφου από/σε όλες τις γλώσσες.

  • Προσωπικά έγγραφα

Βιογραφικό Σημείωμα

Επιστολή ενδιαφέροντος(cover letter)

Ληξιαρχικές Πράξεις

Φορολογικά

  • Εκπαιδευτικά έγγραφα

Πτυχίο

Απολυτήριο Λυκείου

Αναλυτική Βαθμολογία

Πτυχιακές

  • Επαγγελματικά έγγραφα 

Οικονομικά

Λογιστικά

Νομικά

Εμπορικά

Ιατρικά

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τεχνικά εγχειρίδια & Engineering

Οδηγιών Χρήσης

Ιστοσελίδες

Λευκώματα εκθέσεων

  • Συγγραφή ,υποστήριξη, διόρθωση διπλωματικών εργασιών & Theses σε

Λογοτεχνία

Τέχνες

Ιστορία

Κοινωνιολογία

Ψυχολογία

Πολιτισμός