ΡΩΣΙΚΑ

Καλωσορίσατε στη Ρωσική Γλώσσα

Η ρώσικη γλώσσα, η γλώσσα του ρώσικου έθνους, ανήκει στις πιο διαδεδομένες γλώσσες και βρίσκεται στη πέμπτη θέση στον κόσμο μετά από την κινέζικη, την αγγλική, την ινδική και την ισπανική. Είναι μία από τις επίσημες και ενεργές γλώσσες του ΟΗΕ. Ανήκει στην ανατολική ομάδα των σλαβικών γλωσσών.

H Ρώσικη γλώσσα έχει πάρα πολλά κοινά με τη Ελληνική.  Στο τέλος του 9ου – αρχή του 10ου αιώνα έπειτα από πρόσκληση του δούκα Ροστισλάβ, από τη Θεσσαλονίκη ήρθαν ιο αδερφοί μοναχοί Κύριλος και Μεθόδιος οι οποίοι δημιούργισαν το πρώτο Ρωσικό αλφάβητο και την Κυριλλική γραφή. Αυτό το αλφάβητο βασίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ελληνικό της βυζαντινής περιόδου. Σ’ αυτό προστέθηκαν ορισμένα νέα γράμματα για να αποδώσουν φθόγγους ανύπαρκτους στα Ελληνικά και που συνεπώς το ελληνικό αλφάβητο δε διέθετε.
Η σημερινή μορφή του ρωσικού αλφαβήτου που διατηρεί και τώρα την αρχαία ονομασία του  έχει αλλάξει και απλοποιηθεί σημαντικά προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης Ρωσικής γλώσσας που κι’ αυτή έχει αλλάξει αισθητά από τότε.

Στο μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο η Ρωσική έχει πάρα πολλά κοινά με την Ελληνική. Όσον αφορά το ουσιαστικό και το επίθετο, υπάρχει ένα σύστημα τριών γενών, έξι πτώσεων και δύο αριθμών. Η Ρωσική δεν έχει κλητική, έχει όμως δοτική, οργανική και προθετική πτώση. Οι υπόλοιπες συμπίπτουν με τις ελληνικές, δηλαδή ονομαστική, γενική και αιτιατική. Όσο για άρθρα, η Ρωσική τα στερείται. Αυτό δε σημαίνει ότι υστερεί σε κάτι από άλλες γλώσσες. Εξ’ άλλου τα άρθρα ανήκουν στα δευτερεύοντα μέρη του λόγου και μια γλώσσα μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της χωρίς να τα διαθέτει.

Το ρηματικό σύστημα διαθέτει τις κατηγορίες του χρόνου, προσώπου, αριθμού, έγκλισης και διάθεσης. Οι γραμματικοί χρόνοι του ρήματος είναι μόνον τρεις. Το χρονικό πλαίσιο καλύπτεται επαρκώς από αυτούς τους γραμματικούς τύπους που ανταποκρίνονται στην πραγματική διάσταση της έννοιας του χρόνου. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το χρόνο με βάση το παρόν. Ό,τι συμβαίνει τώρα ανήκει στον παροντικό χρόνο, ό,τι συνέβη ήδη ανήκει σε παρελθόντα χρόνο και ό,τι πρόκειται να συμβεί το εντάσσουμε σε μέλλοντα χρόνο. Άρα οι ανάγκες του λογικού διαχωρισμού της έννοιας του χρόνου καλύπτονται με τους τρεις βασικούς γραμματικούς χρόνους.

 Στο συντακτικό, επειδή οι σχέσεις μεταξύ των μελών της πρότασης εκφράζονται μέσω των πτωτικών και προσωπικών καταλήξεων, η σειρά των λέξεων είναι πολύ ελεύθερη. Αυτό προσφέρει στη Ρωσική τη δυνατότητα να γίνεται εκφραστικότατη. Όσο πιο ανεπτυγμένο είναι το πτωτικό παράδειγμα μιας γλώσσας, τόσο περισσότερη ελευθερία υπάρχει στη σύνταξη.

Όσον αφορά τη φωνητική είναι λίγο ιδιότυπη και άγνωστη για το ελληνικό αφτί. Εδώ υπάρχουν φθόγγοι που λείπουν παντελώς από τα Ελληνικά μα και από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι Έλληνες ρωσομαθείς αντιμετωπίζουν ως επί το πλείστον συγκεκριμένες δυσκολίες στην άρθρωση των συριστικών φθόγγων αλλά μόνο στα αρχικά στάδια, αργότερα αυτό ξεπερνιέται. Άλλα ιδιαίτερα προβλήματα στη φωνητική δεν παρατηρούνται.

Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι η Ρωσική είναι μια πλούσια, εκφραστική γλώσσα χωρίς μεγάλες δυσκολίες για τους Έλληνες σπουδαστές λόγω της κοινής προέλευσης και της κοινής γραμματικής και του συντακτικού.

Καλή επιτυχία στα Ρωσικά!