Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838/2020 – ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020

ΦΕΚ 783/2020 λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα 11/3-24/3/2020, το Κ.Ξ.Γ. LORD BYRON θα σταματήσει όλες τις διδακτικές και ενημερωτικές συναντήσεις.
Μελετήστε την κάτωθι Κοινή Υπουργική Απόφαση.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-dia-gpoik-16838-2020.html?fbclid=IwAR0nQ3wTueU_hOX7iss07_E2Wemx8riEfvEkjuhMMqGyhl5VKrrNkxpjdcU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *